Velkommen til Netværket for Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer

Netværket for Små og Mellemstore Civilsamfundsorganisationer er et initiativ, som arbejder for at etablere bedre vilkår for det lille civilsamfund, så det kan arbejde effektivt og med et stærkt fagligt fundament.  Netværket arbejder bl.a. for at det lille civilsamfund kan få tilstrækkelige løn- og driftsmidler til gavn for deres udviklingsarbejde i Syd, samt forbedrede vilkår i offentlige puljer. Vi taler åbent om de udfordringer, som vi møder i udviklingsarbejdet, og vi arbejder konstruktivt på at forbedre forholdene, så vi kan gøre en forskel i vores arbejde i Syd.

 Mindre civilsamfundsorganisationer slår sig sammen

 

Organisationer er gået sammen i netværketfor at skabe bedre vilkår i Danmark og i det globale Syd.

Små organisationer yder et særligt bidrag til udviklingsarbejde i Syd. Vi har nærheden til de lokale partnere, hvor vi med autencitet og integritet kan berette om vores konkrete resultater i Syd.

Se medlemmerne under Om Os

Vi ønsker at faglighed skal stå centralt 

 

Mange små civilsamfundsorganisationer kan ikke overleve på kort og mellemlang sigt, hvis ikke  funding-modaliteterne ændres. Der er for stor vægt på, at frivillige skal opfylde både en faglig indsats og komplekse regnskabs- og rapporteringskrav i de offentlige puljer.


Der er ikke sammenhæng mellem de krav, der stilles til arbejdet og den kapacitet, man er villig til at finansiere i puljerne. Resultatet er meget pressede organisationer. Netværket ønsker at gå i konstruktiv dialog med alle relevante partnere om at forbedre rammevilkårene.

Viden om og opbakning til civilsamfundet skal øges 


Udviklingsarbejde er væsentligt. Det gør en konkret forskel i Syd, og Danmark har traditionelt spillet en stærk og kompetent rolle i verden trods landets lille størrelse. Det har givet en vigtig stemme og gjort en forskel.


Udviklingsbistanden, som kanaliseres ud i små og mellemstore organisationer, skal øges, fordi de små og mellemstore organisationer kan noget særligt. Vi har nærheden, lokalkendskabet, og vi kan tilpasse vores interventioner til den lokale kontekst.

Kommende arrangementer


10. Sept

Besøg af Udviklingsministeren i Ubuntuhuset

 

Udviklingsministeren besøgte d. 10. september Ubuntuhuset. Læs mere under nyheder og ressourcer.

Ubuntuhuset, Købmagergade 43

 10. september 2021

21

Juni

Dialogmøde for netværket

 

Tilmelding KUN for medlemmer af netværket. Bemærk: Tilmelding nødvendig: info@smcso.dk

(Ønsker din organisation at høre mere eller at være medlem, skriv da til info@smsco.dk)


Foreløbig dagsorden:

  1. Velkommen og intro
  2. Status på initiativets arbejde
  3. Beretning fra Camillas Legendre: Camillas prioritetsområder i CISUs bestyrelse
  4. Engagementsprojekt
  5. Udviklingsministerens besøg
  6. Mere struktur på netværket: Nedsættelse af styregruppe for initiativet
  7. Debat om behov og prioriteter (styregruppe arbejder videre med input)
  8. Hjemmeside
  9. Næste skridt

Ubuntuhuset, Købmagergade 43, København K

21. juni kl. 14-17

“ Sammen er vi stærkere ”