Om os

Netværkets medlemmer

Er din organisation interesseret i at høre mere eller blive en del af netværket, så kontakt os på info@smcso.dk

Om netværket


Netværket for små og mellemstore civilsamfundsorganisationer fik sin begyndelse i 2019, hvor 100% for Børnene og Ubumi Prisons Initiative tog de første spadestik. I fællesskab med nu ca. 30 civilsamfundsorganisationer sætter netværket fokus på de forhold, som mindre udviklingsorganisationer arbejder under. Organisationerne ønsker at tydeliggøre overfor de politiske beslutningstagere, at mange små og mellemstore udviklingsorganisationer er massivt presset økonomisk, og nogle er ligefrem lukningstruede.


Fondene vender sig stort set konsekvent væk fra udviklingsarbejde i Syd til danske forhold. Firmaer giver muligvis større summer til de store civilsamfundsorganisationer, såsom Red Barnet eller Røde Kors, men de giver ikke overvældende meget til de mindre organisationer.


Pengene i de offentlige puljer er for få, og de er tilmed styret så stramt, at man ikke kan aflønne de meget få ansatte på sekretariaterne tilstrækkeligt. I forvejen er det de færreste, som får en fair løn og pension, og nu er det umuligt for de fleste.


Mange engagerede frivillige overbebyrdes med de omstændelige administrative procedurer i puljerne, og organisationerne formår ikke at fastholde ansatte, som kan yde den vigtige faglige og administrative støtte til dem, ligesom faglig viden går tabt, når de professionelle tvinges ud.


Dette går ud over den fagligt dygtige og samtidig dybt engagerede indsats, som små og mellemstore organisationer lægger i udviklingsarbejdet i Syd. Ved de små og mellemstore organisationer finder man nemlig de mest passionerede og de mest engagerede mennesker. Det er her, man kommer helt tæt på det konkrete udviklingsarbejde, og det er her, man ved hvor hver en krone går hen. Netværket ønsker at kæmpe for at bevare og forbedre det langsigtede og fagligt stærke arbejde i Syd. Det kan kun lade sig gøre, hvis man fra de danske myndigheders side ønsker at bevare det.


Vi ønsker respekt om det arbejde, vi udfører, og vi ønsker en fair finansiering af det.

Koordinatorer


Camilla Legendre

Director, 100% for Børnene, cdw@100pct.org

Anne Egelund

Director, Ubumi Prisons Initiative, ae@ubumi.dk