Nyheder

10. sept

2021

2. juni 2021

2021

APR

2021

MAR

2021

SEPT

2020

22

JUN

MAR-MAJ

Ministermøde i Ubuntuhuset

 

Udviklingsminister Flemming Mortensen besøgte Ubuntuhuset for at høre mere om det mangfoldige civilsamfund, vores seriøse arbejde for menneskerettigheder i Syd og ikke mindst devilkår hvorunder vi arbejder. Ministeren mødte det levende og engagerede arbejde som små og mellemstore civilsamfundsorganisationer gør i Syd og erklærede sin fulde opbakning og forståelse for de udfordringer, vi står i.

Vi takker for interessen og lydhørheden hos både udviklingsminister og Udenrigsministeriet og ser frem til mødet.

Pressemeddelelsen kan findes her


Udklip af ministerens tale til arrangementet kan ses her 

Dialogmøde i Ubuntuhuset

 

Netværket mødes, opsummerer og diskuterer næste skridt.

Udviklingsministeren takker ja til besøg i Ubuntuhuset

 

Udviklingsministeren har takket ja til at besøge os og høre om de vilkår de lille civilsamfund arbejder under, og hvad der kan gøres bedre.

TUG repræsentant i CISUs bestyrelse

 

Lisa Beckwith indtræder som suppleant i CISUs bestyrelse. Hun repræsenterer Tandsundhed Uden Grænser (TUG) og vil arbejde for bedre vilkår for små civilsamfundsorganisationer i CISU regi.

Møde med Udenrigsministeriet

 

1. marts: Repræsentanterne for netværket holder møde med Udenrigsministeriet. På dagsordenen er løn- og driftsmidler til små og mellemstore civilsamfund. Siden 2019 er der holdt jævnlige møder med kontoret for Humanitære Indsatser, Civilsamfund og Engagement.

Mange aktiviteter

 

25. september: Repræsentanterne for netværket Camilla Legendre og Anne Egelund har møde med Kontorchefen for Humanitære indsatser, civilsamfund og engagement. Mødet handler om de vilkår vi arbejder under i det lille civilsamfund. Camilla og Anne har også løbende møder med teamleder og fuldmægtig i samme kontor.


22. september: Anne og Camilla har møde med Christian Juhl fra Enhedslisten, hvor løn og drift er på dagsordenen.


19. september: Ved generalforsamlingen blev Camilla Legendre fra 100% for Børnene valgt ind i bestyrelsen for CISU med et massivt stemmeflertal. Her vil hun arbejde målrettet på at sætte lønspørgsmålet på dagsordenen, samt at arbejde for at CISU sætter sig mere i spil som politisk interessevaretagende organisation med fokus på medlemmernes interesse.


9. september: Interview med repræsentanterne for netværket i GlobalNyt med overskriften: Frivilligorganisationer mangler penge til drift https://globalnyt.dk/content/frivilligorganisationer-mangler-penge-til-drift


8. september har Camilla og Anne foretræde for Udviklingsgruppen under Udenrigsudvalget på Christiansborg. De præsenterer holdningspapiret (indsæt link).


2. september: Camilla og Anne har møde med Socialdemokratiet, hvor løn og drift er på dagsordenen.

Dialogmøde med CISU

 

22. juni: Dialogmøde med CISU for alle civilsamfundsorganisationerne i netværket. Dialogpapir drøftes med særlig fokus på lømmidler. CISUs ledelse udtrykker, at de ønsker at forstå det lille civilsamfunds udfordringer. Referat lægges ikke offentligt ud, men kan rekvireres ved anmodning til Anne på info@smcso.dk

22. Juni

Kontakt og besøg hos Udviklingsordførerne på Christiansborg

 

Repræsentanterne for netværket Anne Egelund fra Ubumi Prisons Initiative og Camilla Legendre fra 100% fra Børnene besøger løbende Udviklingsordførerne på Christiansborg. Camilla og Anne er i dialog med Enhedslisten, Socialdemokratiet, DF, de Radikale, Konservative og Venstre. Alle udtrykker forståelse og de fleste vilje til at følge op på de emner vi rejser – nemlig manglende midler til løn og drift for små organisationer.